Sociální konstruktivismus a kritická teorie

Myšlenkové východiská

Vzdělání je moc a cestou ze sociálních problémů.

Základní didaktická myšlenka

Učení probíhá na reálných projektech, které řeší problémy místního společenství. Důraz je kladen na kreativitu jedince.

Osobnosti

Freire, Vygotskij

Napsat komentář