Sociální konstruktivismus a kritická teorie

Myšlenkové východiská

Vzdělání je moc a cestou ze sociálních problémů.

Základní didaktická myšlenka

Učení probíhá na reálných projektech, které řeší problémy místního společenství. Důraz je kladen na kreativitu jedince.

Osobnosti

Co si přečíst

Freire, Vygotskij

BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 80-859-5946-1.

Napsat komentář