Pragmatická pedagogika

Myšlenkové východiská

Výchova má vycházet ze zájmu a praktické zkušenosti jednotlivce, být zakotvena v jeho situaci a zlepšovat jeho duchovní i hmotnou úroveň.

Základní didaktická myšlenka

Vzdělávání čerpá především ze zkušeností a práce s ní. Důraz je kladen na aktivitu studenta.

Osobnosti

Co si přečíst

Dewey

DEWEY, John. Americká pragmatická pedagogika. [1. vyd.]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, [1991]. Z dějin pedagogiky. ISBN 80-04-20715-4.

Napsat komentář