Pragmatická pedagogika

Myšlenkové východiská

Výchova má vycházet ze zájmu a praktické zkušenosti jednotlivce, být zakotvena v jeho situaci a zlepšovat jeho duchovní i hmotnou úroveň.

Základní didaktická myšlenka

Vzdělávání čerpá především ze zkušeností a práce s ní. Důraz je kladen na aktivitu studenta.

Osobnosti

Dewey

Napsat komentář