Naturalistické pojetí

Myšlenkové východiská

Člověk se má učit sám, není možné jej vychovávat. Využívá se vrozených predispozic.

Základní didaktická myšlenka

Pracuje se s metodami, které mají za cíl rozvoj přirozených vloh a schopností člověka jako biologického druhu.

Osobnosti

Co si přečíst

Napsat komentář