Behavioralismus

Myšlenkové východiská

Člověk je černá skřínka, zkoumá se a učí se jen vnější chování. Učení je reakcí na podnět.

Základní didaktická myšlenka

Pomocí systematického plnění úkolů a drilu se člověk učí pod dohledem a programem od učitele.

Technologie

Osobnosti

Co si přečíst

Watson, Thorndike, Pavlov

WATSON, John Broadus. Behaviorism. 6th printing. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2007. ISBN 1-56000-994-2.

PAVLOV, Ivan Petrovič a Konstantin Michajlovič BYKOV. Fysiologie vyšší nervové činnosti: [Vybrané práce]. Praha: Přírodověd. vydav., 1952. Sovětská věda, Sv. 9.

THORNDIKE, Edward L. The fundamentals of learning. New York: Teachers College, Columbia University, 1932.

Napsat komentář