Teorie mnohočetné ineligence

Myšlenkové východiská

Intelekt není možné zredukovat na jedno číslo. Existuje více různých forem a každá může být jinak mohutná.

Základní didaktická myšlenka

Vzdělávání se zaměřuje na specifické formy intelektu a pro každou z nich volí (s ohledem na možnosti jedince) specifické postupy.

Osobnosti

Co si přečíst

Gardner

GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Vydání druhé. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1303-1.

Napsat komentář