Styly učení

Myšlenkové východiská

Existují učební styly, které jsou (téměř) nezávislé na obsahu. Vzdělávání by mělo tyto styly respektovat.

Základní didaktická myšlenka

Dojde k identifikaci vzdělávacího cíle a strategie, které jsou následně uplatňovány ve výběru učební látky, ale především metody jejího předávání.

Osobnosti

Co si přečíst

Vermunt, Dunnová

DUNN, Rita Stafford. Learning styles: quiet revolution in American secondary schools. Reston: National Association of Secondary School Principals, 1988. ISBN 0-88210-209-5.

GIJBELS, David, Vincent DONCHE, John RICHARDSON a Jan VERMUNT. Learning patterns in higher education: dimensions and research perspectives. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-0-415-84251-8.

Napsat komentář