Transformativní učení

Myšlenkové východiská

Člověk se v dospělosti musí učit tak, že vychází ze školních znalostí a svých zkušeností, které společně přetváří.

Základní didaktická myšlenka

Základem je vlastní plán a učení se na základě zkušenosti. Kombinuje konstruktivismus a pragmatickou pedagogiku.

Technologie

Osobnosti

Mezirow

Napsat komentář