Transformativní učení

Myšlenkové východiská

Člověk se v dospělosti musí učit tak, že vychází ze školních znalostí a svých zkušeností, které společně přetváří.

Základní didaktická myšlenka

Základem je vlastní plán a učení se na základě zkušenosti. Kombinuje konstruktivismus a pragmatickou pedagogiku.

Technologie

Osobnosti

Co si přečíst

Mezirow

MEZIROW, Jack a Edward W. TAYLOR. Transformative learning in practice: insights from community, workplace, and higher education. San Francisco, CA: Jossey-Bass, A Wiley Imprint, [2009]. ISBN 978-0-470-25790-6.

DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Teorie transformativního učení (se) dospělých. Studia paedagogica [online]. 2012, 17(1) [cit. 2021-02-15]. ISSN 1803-7437. Dostupné z: doi:10.5817/SP2012-1-4

Napsat komentář