Rwct

Myšlenkové východiská

Rozvoj nezávislého a kreativního myšlení jedince na základě kritického čtení a psaní.

Základní didaktická myšlenka

Pro výuku se využívá třífázový model hodiny - evokace, uvědomění si významu nových informací a reflexe (E-U-R), vzdělávacími nástroji jsou různé metody kritického myšlení.

Osobnosti

Kurland, Hausenblas

Napsat komentář