Rwct

Myšlenkové východiská

Rozvoj nezávislého a kreativního myšlení jedince na základě kritického čtení a psaní.

Základní didaktická myšlenka

Pro výuku se využívá třífázový model hodiny - evokace, uvědomění si významu nových informací a reflexe (E-U-R), vzdělávacími nástroji jsou různé metody kritického myšlení.

Osobnosti

Co si přečíst

Kurland, Hausenblas

KLOOSTER, David J., Jeannie L. STEELE a Patricia L. BLOEM. Ideas without boundaries: international education reform through reading and writing for critical thinking. Newark, Del.: International Reading Association, 2000, xix, 218 s. ISBN 0-87207-285-1.

Napsat komentář