Kritická pedagogika

Myšlenkové východiská

Účast na vzdělávání musí být dobrovolná, praktická a vzájemně respektující.

Základní didaktická myšlenka

Učitel vystupuje jako pomocník a facilitátor, ale současně má důležitou roli ve formulaci cílů a postupů.

Osobnosti

Brookfield

Napsat komentář