Kritická pedagogika

Myšlenkové východiská

Účast na vzdělávání musí být dobrovolná, praktická a vzájemně respektující.

Základní didaktická myšlenka

Učitel vystupuje jako pomocník a facilitátor, ale současně má důležitou roli ve formulaci cílů a postupů.

Osobnosti

Co si přečíst

Brookfield

FREIRE, Paulo. Pedagogy of the oppressed. 30th anniversary edition. New York: Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2017. ISBN 978-0-8264-1276-8.

BROOKFIELD, Stephen. Teaching for critical thinking: tools and techniques to help students question their assumptions. San Francisco, CA: Jossey-Bass, a Wiley imprint, [2012], xix, 280 s. The Jossey-Bass Higher and adult education series. ISBN 978-0-470-88934-3.

Napsat komentář