Konektivismus

Myšlenkové východiská

Reakce na rozvoj internetu a komunikačních technologií

Základní didaktická myšlenka

Učení probíhá na síti a prostřednictvím sítě

Technologie

Osobnosti

Co si přečíst

Downes, Siemens

SIEMENS, George. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning [online]. 2005, Jan 2005 [cit. 2021-02-16]. ISSN 1550-6908. Dostupné z: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

DOWNES, Stephen. E-learning 2.0. Elearn Magazine: Where Thought and Practice Meet [online]. October 2005 [cit. 2021-02-16]. Dostupné z: https://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968

GOLDIE, John Gerard Scott. Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age? Medical Teacher [online]. 2016, 38(10), 1064-1069 [cit. 2021-02-16]. ISSN 0142-159X. Dostupné z: doi:10.3109/0142159X.2016.1173661

Napsat komentář