Klasický konstruktivismus

Myšlenkové východiská

Mezi subjektem a objektem není jasná diference, vzájemně na sebe působí - toto působení je spojené s učením. Poznatky mají spíše subjektivní charakter.

Základní didaktická myšlenka

Učení je založené na rozvoji kompetencí, mezipředmětových vazbách, problémových úlohách a vlastní aktivitě jedince.

Technologie

Napsat komentář