Občanské vzdělávání

Myšlenkové východiská

Vzdělávání je celoživotní proces a nesmí být začleněno jen do profesních rámců. Vědou se bojuje proti pověře.

Základní didaktická myšlenka

Přednášky, semináře, projekty občanské vědy, učící se komunity

Osobnosti

Co si přečíst

Masaryk

KALINA, Ondřej, Ondřej MATĚJKA, Werner BÖHLER, Petr ČÁP a Tomáš PROTIVÍNSKÝ. Vyplatí se rozumět politice?: Občanské vzdělávání. Klíč ke svobodě a prosperitě občanů [online]. Konrad-Adenauer-Stiftung [cit. 2021-02-16]. Dostupné z: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=492e147c-39a0-58df-9092-c6b5a6d1f632&groupId=252038

Napsat komentář