Občanské vzdělávání

Myšlenkové východiská

Vzdělávání je celoživotní proces a nesmí být začleněno jen do profesních rámců. Vědou se bojuje proti pověře.

Základní didaktická myšlenka

Přednášky, semináře, projekty občanské vědy, učící se komunity

Osobnosti

Masaryk

Napsat komentář