Integrální andragogika

Myšlenkové východiská

O člověka je třeba pečovat všestranně, adekvátně jeho různým životním situacím.

Základní didaktická myšlenka

Zahrnuje širokou oblast vzdělávání dospělých, oblast edukace, péče a funkcionálního působení.

Osobnosti

Co si přečíst

Jochmann

SMÉKALOVÁ, Lucie. Komunitní vzdělávání v andragogickém pohledu: teoretická reflexe. Praha: Nová Forma, 2015, 126 s. ISBN 978-80-7453-652-6.

Napsat komentář