Fenomenologická pedagogika

Myšlenkové východiská

Vzdělání je péčí o duši, odkrývání skrytostí, hledání toho, jak se věci zjevují.

Základní didaktická myšlenka

Učitel - průvodce klade otázky a student hledá ve svém světě pro sebe vlastní odpovědi.

Osobnosti

Patočka, Heidegger, Palouš

Napsat komentář