Fenomenologická pedagogika

Myšlenkové východiská

Vzdělání je péčí o duši, odkrývání skrytostí, hledání toho, jak se věci zjevují.

Základní didaktická myšlenka

Učitel - průvodce klade otázky a student hledá ve svém světě pro sebe vlastní odpovědi.

Osobnosti

Co si přečíst

Patočka, Heidegger, Palouš

PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH, 2009, 669 s. Sebrané spisy Jana Patočky ; sv. 7. ISBN 978-80-7298-420-6.

HEIDEGGER, Martin. Konec filosofie a úkol myšlení: německo-česky. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006, 63 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-729-8166-8.

HEIDEGGER, Martin. Věk obrazu světa. Praha: OIKOYMENH, 2013, 63 s. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-490-9.

PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. Praha: Karolinum, 1996, 148 s. ISBN 80-718-4281-8.

Napsat komentář