Existenciální pedagogika

Myšlenkové východiská

Učení je základní projevem bytí. Vychází z konceptu nesouladu, zkušenosti a sociální situace.

Základní didaktická myšlenka

K učení dochází při nesouladu očekávání a vnějšího světa a v sociálních interakcích. Na jejich modelování je založeno učení.

Napsat komentář