Descholarizace

Myšlenkové východiská

Je třeba odškolnit společnost takovým způsobem, aby umožnila svobodnou tvůrčí činnost jednotlivce.

Základní didaktická myšlenka

Důraz na neinstitucionární vzdělávání v podobě sítě propletené do celé společnosti.

Osobnosti

Co si přečíst

Illich

ILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti: polemický spis. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-858-5096-6.

PROKOP, Jiří. Teorie odškolnění: lllichova a Freireho radikálni kritika školy. Pedagogická orientace [online]. 2004, (1), 5–15 [cit. 2021-02-16]. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/7939/7199

Napsat komentář