Vzdělávací plán

Myšlenkové východiská

Student si vytváří vlastní vzdělávací rozvrh a nese za něj zodpovědnost. Učitel je mentorem či pomocníkem s procesem a spoluevaluatorem.

Základní didaktická myšlenka

Student si s mentorem stanoví vzdělávací cíle, kroky k jejich dosažení, vede záznam u učebních činnostech a provádí jejich evaluaci.

Napsat komentář