Heutagogika

Myšlenkové východiská

Člověk si cestu i obsah vzdělávání určuje sám, autonomně.

Základní didaktická myšlenka

Využívá se moderních technologií, učení skrze síť, kurátorsví, tvorba plánů.

Osobnosti

Kenyon, Hase

Napsat komentář