Heutagogika

Myšlenkové východiská

Člověk si cestu i obsah vzdělávání určuje sám, autonomně.

Základní didaktická myšlenka

Využívá se moderních technologií, učení skrze síť, kurátorsví, tvorba plánů.

Osobnosti

Co si přečíst

Kenyon, Hase

BLASCHKE, Lisa Marie a Stewart HASE. Heutagogy and digital media networks. Pacific Journal of Technology Enhanced Learning [online]. 2019, 1(1), 1-14 [cit. 2021-02-15]. ISSN 2624-4705. Dostupné z: doi:10.24135/pjtel.v1i1.1

Napsat komentář