Domácí vzdělávání (unschooling)

Myšlenkové východiská

Vzdělávání musí být relalizováno v prostředí, které formují spolužáci nebo děti, důraz je kladen na autonomii a absenci donucovacích prostředků.

Základní didaktická myšlenka

Vzdělávání musí být svobodné a dobrovolné, člověk se učí přirozeně na základě své zvídavosti.

Osobnosti

Summerhill, Sudbury

Napsat komentář