Domácí vzdělávání (unschooling)

Myšlenkové východiská

Vzdělávání musí být relalizováno v prostředí, které formují spolužáci nebo děti, důraz je kladen na autonomii a absenci donucovacích prostředků.

Základní didaktická myšlenka

Vzdělávání musí být svobodné a dobrovolné, člověk se učí přirozeně na základě své zvídavosti.

Osobnosti

Co si přečíst

Summerhill, Sudbury

HÁNA, David a Yvona KOSTELECKÁ. Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7290-994-0.

KOSTELECKÁ, Yvona, Andrea BELÁŇOVÁ, David HÁNA, Irena KAŠPAROVÁ, Jakub PIVARČ a Zuzana SVOBODOVÁ. Domácí vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7603-187-6.

KOSTELECKÁ, Yvona, Kateřina MACHOVCOVÁ, Andrea BELÁŇOVÁ a Romana ŠTAMBERGOVÁ. Sebepojetí absolventů domácího vzdělávání a jejich spolužáků: pilotní studie. Pedagogická orientace [online]. 2018, 28(2), 306-327 [cit. 2021-02-15]. ISSN 1805-9511. Dostupné z: doi:10.5817/PedOr2018-2-306

Napsat komentář