Autonomní učení

Myšlenkové východiská

Student sám si volí vlastní studijní plán z širší nabídky obsahů.

Základní didaktická myšlenka

Učitel je více mentorem, učení začíná podpisem smlouvy, pracuje se s individuální zodpovědností i sociální interakcí. V procesu učení jsou kontrolní body.

Osobnosti

Co si přečíst

Karlsson, Ludvíková

KARLSSON, Leena a Felicity KJISIK. Lifewide and lifedeep learning and the autonomous learner. 2. Helsinky: University of Helsinki Language Centre, 2011. ISBN 978-952-10-6900-0.

JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení, strategie učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická orientace. 2003, (4.), 89–102. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/7886/7171

Napsat komentář