Autonomní učení

Myšlenkové východiská

Student sám si volí vlastní studijní plán z širší nabídky obsahů.

Základní didaktická myšlenka

Učitel je více mentorem, učení začíná podpisem smlouvy, pracuje se s individuální zodpovědností i sociální interakcí. V procesu učení jsou kontrolní body.

Osobnosti

Karlsson, Ludvíková

Napsat komentář