Montessori pedagoika

Myšlenkové východiská

Je třeba podporovat samostatnou přirozenou zvídavost a tvořivost jedince, respektovat jeho zájmy a potřeby.

Základní didaktická myšlenka

Učení je proces se zpětnou vazbou, nikoli ale známkovaný, učitel vystupuje jako facilitátor a pomocník s přípravou prostředí.

Osobnosti

Co si přečíst

Montessori

MONTESSORI, Maria. Objevování dítěte. Vydání druhé, v Portále první, revidované. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1234-8.

Napsat komentář