Jenský plán

Myšlenkové východiská

Vychází z konceptu rodinného vzdělávání, které je ale spojeno s důrazem na tvorbu plánu a plánování.

Základní didaktická myšlenka

Základem je vzdělávání je týdenní plán a práce v kmenových skupinách.

Osobnosti

Co si přečíst

Petersen

RÝDL, Karel. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Vydání druhé, v Portále první, revidované. Praha: ISV, 2001. Pedagogika (ISV). ISBN 80-858-6687-0.

Napsat komentář