Freinetovská škola

Myšlenkové východiská

Učení je spojené s praxí, třídy jsou vybavené pracovníky kouty pro experimenty nebo tvorbu.

Základní didaktická myšlenka

Pracuje se ve skupinách i jednotlivě, důraz je kladen na práci s textem nebo experiementy.

Osobnosti

Freine, Oury

Napsat komentář