Freinetovská škola

Myšlenkové východiská

Učení je spojené s praxí, třídy jsou vybavené pracovníky kouty pro experimenty nebo tvorbu.

Základní didaktická myšlenka

Pracuje se ve skupinách i jednotlivě, důraz je kladen na práci s textem nebo experiementy.

Osobnosti

Co si přečíst

Freine, Oury

FREINET, Célestin. L'Éducation du travail. 2.éd. Neuchâtel (Suisse): Delachaux & Niestlé, 1960, 278 s. Actualités pédagogiques et psychologiques.

SIVELL, John. Freinet pedagogy: theory and practice. Lewiston ; Queenston ; Lampeter: The Edwin Mellen Press, 1994. ISBN 0-7734-9399-9.

PROKOP, Jiří. Teorie odškolnění: lllichova a Freireho radikálni kritika školy. Pedagogická orientace [online]. 2004, (1), 5–15 [cit. 2021-02-16]. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/7939/7199

Napsat komentář